projekt: kwiecień 2015
status: koncepcja architektoniczna
inwestor: Teatr Polski w Poznaniu
zespół projektowy: arch. Łukasz Nowak + arch. Katarzyna Stawarz-Nowak