projekt: kwiecień 2014
status: zrealizowany
inwestor: Teatr Polski w Poznaniu
zespół projektowy: arch. Łukasz Nowak + arch. Katarzyna Stawarz-Nowak
fot. Jeremi Buczkowski Fotografia Architektury