projekt: marzec 2010
status: zrealizowany
inwestor: Teatr Polski w Poznaniu
zespół projektowy:
arch. Jerzy Gurawski + arch. Łukasz Nowak (projekt budowlany // ARPA)
arch. Łukasz Nowak + arch. Katarzyna Stawarz-Nowak (projekt wykonawczy / projekt wnętrz // trabendo.)

Nagroda Publiczności w Plebiscycie Sztuki Architektury ‘Polska Architektura 2011’ w kategorii ‘Stare/Nowe’ / maj 2012
fot. Jeremi Buczkowski Fotografia Architektury