projekt: grudzień 2012
status: projekt konkursowy / koncepcja architektoniczna
inwestor: Teatr Polski w Poznaniu
zespół projektowy: arch. Łukasz Nowak + arch. Marta Buczkowska