projekt: czerwiec 2017
status: w trakcie realizacji / 2018
inwestor: Teatr Polski w Poznaniu
zespół projektowy: arch. Łukasz Nowak + arch. Katarzyna Stawarz-Nowak