projekt: luty 2014
status: zrealizowany
inwestor: prywatny
zespół projektowy: arch. Łukasz Nowak + arch. Katarzyna Stawarz-Nowak
grafika: Bartosz Piekarniak
fot. Jeremi Buczkowski Fotografia Architektury