projekt: sierpień 2017
status: zrealizowany
inwestor: prywatny
zespół projektowy: arch. Łukasz Nowak + arch. Katarzyna Stawarz-Nowak

grafika / Kinga Offert / www.offert.com.pl

fot. FOTOGRAFY / Justyna Kwiatkowska + Piotr Folkman / www.fotografy.eu