projekt: sierpień 2017
status: zrealizowany
inwestor: prywatny
zespół projektowy: arch. Łukasz Nowak + arch. Katarzyna Stawarz-Nowak

fot. Jeremi Buczkowski Fotografia Architektury

fot. Małgorzata Opala Fotoaktywne