projekt: lipiec 2015
status: zrealizowany
inwestor: prywatny
zespół projektowy: arch. Łukasz Nowak + arch. Katarzyna Stawarz-Nowak
fot. Jeremi Buczkowski Fotografia Architektury