projekt: wrzesień 2014
status: projekt konkursowy / koncepcja architektoniczna
inwestor: prywatny
zespół projektowy: arch. Łukasz Nowak + arch. Katarzyna Stawarz-Nowak