projekt: kwiecień 2013
status: koncepcja architektoniczna
inwestor: prywatny
zespół projektowy: arch. Łukasz Nowak + arch. Katarzyna Stawarz-Nowak